Reclamatie ambrozia: sesizarea terenurilor cu ambrozie

Având în vedere recenta modificare a legi nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, mai jos aveți un model de reclamatie a ambroziei ce poate fi adresată Primăriei de care aparține acel teren.

Sesizarea ambroziei trebuie să includă toate datele de identificare ale petentului, să fie tiparită, semnată olograf și transmisă scanată pe email sau depusă la registratura Primariei de care aparține acel teren. Dacă nu ați primit în două zile lucrătoare pe e-mail un răspuns cu numărul de înregistrare, sunați la telefon Primăria respectivă, cereți la Registratură și solicitați să vă comunice pe e-mail numarul de înregistrare, sau depuneți varianta tiparită la Registratura Primariei.

Coordonatele GPS ale poziției dvs. pot fi găsite cu o aplicație a telefonului, precum este GPS Coordonates pentru Android, în momentul în care pozați terenul cu ambrozie.

Modelul il puteți descarca în format editabil Docx de aici.

Stimate domnule Primar,

Subsemnatul(a)__________________, cu domiciliul în localitatea __________________, județul/sector ___, localitatea _______________, str. ______________, nr. __ , bl. ___ , sc. ___, ap.___, telefon de contact ____________, e-mail ________________, în baza O.G. nr. 27/2002, formulez următoarea PETIȚIE prin care vă sesizez prezența plantei Ambrosiei artemisiifolia (Ambrozia) în perimetrul localităţii ___________, strada _____________, nr. ____, (daca e posibil, şi coordonate GPS), conform fotografiei atașate.

Conform Legii nr. 62 din 9 martie 2018 privind combaterea buruienii ambrozia, „proprietarii sau deţinătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole au obligaţia să desfăşoare lucrări de prevenire, combatere şi distrugere a buruienii ambrozia, denumită ştiinţific Ambrosia artemisiifolia, pentru evitarea instalării şi răspândirii vegetaţiei adventive invazive şi eliminarea ei în cazul prezenţei pe terenurile intravilane sau extravilane”. Inclusiv beneficiarii lucrărilor de construcţii au obligaţia ca pe terenurile afectate de lucrări să ia măsurile necesare pentru evitarea instalării sau răspândirii buruienii ambrozia.

În baza art.5 al Legii 62/2018, verificarea și constatarea nerespectării de către proprietarii sau detinătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcții, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole a dispozițiilor art. 1, precum și aplicarea sancțiunilor potrivit prevederilor art. 3 se fac de către autoritățile administrației publice locale pe a căror rază teritorială se face controlul, prin personal împuternicit de primar, de către polițiști locali sau de către comisari ai Gărzii Naționale de Mediu.

Prin prezenta petiție vă solicit să dispuneți luarea măsurilor ce se cuvin pentru combaterea buruienii ambrozia de la adresa mai sus menționată, cu respectarea O.G. 27/2002.

Aștept număr de înregistrare pentru prezenta petiție, răspunsul să specifice care au fost măsurile luate de combatere a ambroziei, dacă a avut loc avertizarea sau amendarea proprietarului/utilizatorului terenului, iar răspunsul petiției să îmi fie transmis în copie scanată, la adresa (de e-mail) __________________________________.

 

Petent(ă),
______________

 

Data:
_____.____._________

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *