Model pentru sesizarea terenurilor cu ambrozie din ţară – Model 2020

Având în vedere recenta  modificare a legi nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, mai jos aveți un model de sesizare ce poate fi adresată Primăriei de care aparține acel teren.

Model sesizare:


Stimate domnule Primar,

Subsemnatul(a)__________________, cu domiciliul în localitatea __________________, județul/sector ___, localitatea _______________, str. ______________, nr. __ , bl. ___ , sc. ___, ap.___, telefon de contact ____________, e-mail ________________, în baza O.G. nr. 27/2002, formulez următoarea PETIȚIE prin care vă sesizez prezența plantei Ambrosiei artemisiifolia (Ambrozia) în perimetrul localităţii ___________, strada _____________, nr. ____, (daca e posibil, şi coordonate GPS), conform fotografiei atașate.

Conform Legii nr. 62 din 9 martie 2018 privind combaterea buruienii ambrozia, „proprietarii sau deţinătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole au obligaţia să desfăşoare lucrări de prevenire, combatere şi distrugere a buruienii ambrozia, denumită ştiinţific Ambrosia artemisiifolia, pentru evitarea instalării şi răspândirii vegetaţiei adventive invazive şi eliminarea ei în cazul prezenţei pe terenurile intravilane sau extravilane”. Inclusiv beneficiarii lucrărilor de construcţii au obligaţia ca pe terenurile afectate de lucrări să ia măsurile necesare pentru evitarea instalării sau răspândirii buruienii ambrozia.

În baza art.5 al Legii 62/2018, verificarea si constatarea nerespectării de către proprietarii sau detinătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de constructii, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigatii si ai bazinelor piscicole a dispozitiilor art. 1, precum si aplicarea sanctiunilor potrivit prevederilor art. 3 se fac de către autoritătile administratiei publice locale pe a căror rază teritorială se face controlul, prin personal imputemicit de primar, de către polițiști locali sau de către comisari ai Gărzii Nationale de Mediu.

Prin prezenta petiţie vă solicit să dispuneți luarea măsurilor ce se cuvin pentru combaterea buruienii ambrozia de la adresa mai sus menționată, cu respectarea O.G. 27/2002.

Astept număr de înregistrare pentru prezenta petiție, răspunsul să specifice care au fost măsurile luate de combatere a ambroziei, dacă a avut loc avertizarea sau amendarea proprietarului/utilizatorului terenului, iar răspunsul peţitiei să îmi fie transmis în copie scanată, la adresa de e-mail _______________.

Petent,
______________

Data: __.__.____

Petiția trebuie să includă toate datele de identificare ale petentului, să fie tiparită, semnată olograf și transmisă scanată pe email sau depusă la registratura Primariei de care aparține acel teren. Dacă nu ați primit în două zile lucrătoare pe e-mail un răspuns cu numărul de înregistrare, sunați la telefon Primăria respectivă, cereți la Registratură și solicitați să vă comunice pe e-mail numarul de înregistrare, sau depuneți varianta tiparită la Registratură.

Coordonatele GPS ale poziției dvs. pot fi găsite cu o aplicație a telefonului, precum este GPS Coordonates pentru Android, în momentul în care pozați terenul cu ambrozie.
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *